top of page

4-May-23    Las Vegas, NV
6-May-23    Tulsa, OK
7-May-23    St. Louis, MO
10-May-23   Memphis, TN
12-May-23   Harrisburg, PA
13-May-23   Worcester, MA
14-May-23   Niagara Falls, NY
15-May-23   Silver Springs, MD
17-May-23   McKees Rocks, PA
18-May-23   Charlotte, NC   
19-May-23   Atlanta, GA
20-May-23  
Little Rock, AR
22-May-23   Dallas, TX   
23-May-23   San Antonio, TX
25-May-23   Phoenix, AZ
26-May-23   San Diego, CA

27-May-23   Los Angeles, CA
 

28-May-23  San Francisco, CA  
30-May-23  Seattle, WA
31-May-23  Vancouver, BC
2-Jun-23   Salt Lake City, UT
3-Jun-23   Denver, CO
4-Jun-23   
Lincoln, NE
5-Jun-23   minneapolis, MN
6-Jun-23   Chicago, IL
7-Jun-23   
Flint, MI
8-Jun-23   Toronto, ON
9-Jun-23   Montreal, QC
10-Jun-23  New York, NY
11-Jun-23  
Pittsburgh, PA
14-Jun-23  Des Moines, IA
16-Jun-23  Oaklahoma City, OK
17-Jun-23  Albuquerque, NM

 Live in North America May 4 - Jun 17
with
Klash of the Titans
+ additional headline dates


VIP MEET & GREET PACKAGES OFFERED FOR ALL SHOWDATES

bottom of page